26. 11. 2014

Boxxer: uložení pružiny na ložisko

    Uložení pružiny na ložisko přináší výhody ve snížení statického tření, tím že se při stlačení může pružina pohybovat, u klasického uložení musí překonávat tření o podložky a o spodní uložení, zvýší se tím citlivost vidlice na malé nerovnosti. U nás od 80 Kč u Ti springs 20 liber.. Ložisko se instaluje pod horní víčko místo plastových podložek. 
při instalací se dodrží 14-16 mm hloubka uložení, nedojde k změně charakteristiky pružení. 

NELZE POUŽÍT U VIDLICE S BOTTOM OUT NA LEVÉ NOZE