28. 8. 2017

Návod: nelze povolit spodní šroub co drží shaft
Problém: nelze povolit spodní šroub co drží shaft - shaft se protáčí spolu se šroubem

Řešení: zkuste nahřát šroub horkovzdušnou pistolí, nevlastníte-li postavte vodu na kafe a horkou vodou nahřejte šroub, Loctite (pokud byl použit) povolí při teplotě 60 - 150 °C a potřebuje cca. povolovací moment 10 Nm, což protáčející se šroub občas nedovolí.. Je-li problém na straně pružiny či air komory (levá noha) otočte vidlici a zatlačte na ní, shaft se možná zakousne do spodních nohou a půjde povolit (tlačit na nohy a zároveň povolovat šroub), u pravé nohy zkuste vidlici zamknout, pokud není možnost zafixovat a nedaří se povolit, je nutné odvrtání šroubu.

15. 8. 2017

Oprava utrženého zápichu na vnitřní noze
Nově vysoustružený zápich pro ségrovku a zahloubení osazení pro uložení víčka, 
kroužek je utržená stěny nohy.

Promáčknutý shaft po utržení dna (dával se nový):