25. 1. 2017

Telemetrie
Již druhý rok pracujeme na telemetrii vidlice, na jednoduché a použitelné, výstup je na displej + soubor s rancem dat (což je ale v podstatě nepotřebný balast), po dojetí do cíle se vám zobrazí průměrný SAG, přetížení, hodnoty poměru zdvihu v 1/3, počet bottomout, čas, a graf vykreslující pozice vidlice... výsledek by měl napovědět zda nejedete celou trať se zdvihem 30 mm.... měření se provádí 30-100/s (lze až cca 500/s) výstup je co nejjednodušší, protože na trati kolem 5 km dokážeme sesbírat cca 30-40.000 údajů...