18. 1. 2015

Instalace vidlice po servisu
Nasaďte vnitřní nohy do spodní korunky. Ponechte dostatečný prostor mezi nohou a horní korunkou k instalaci bumperů. Použijte 4 mm imbus k utažení jednoho šroubu k držení trubky na místě při instalaci bemperu. Nasaďte bumpery, povolte imbus  a zatlačte nohy na svá místa:


Horní část vnitřních nohou má přesahovat o stejnou hodnotu a nejméně 2 mm. Změřte vzdálenost od horní části vnitřní nohy a horní části spodní koruny. Tato vzdálenost musí být 156 mm (+/- 2 mm). 

Následně dotáhneme 4mm imbus klíčem všechny šrouby, spodní systémem 1-2-1.